fileforest.ir

ضوابط و شرايط كاربر

شرايط و ضوابط زير ، استفاده ي شما از اين وب سايت را كنترل مي كنند و هر محتوايي كه از بازار ما قابل دسترس باشد شامل موارد زير مي باشد ولي به اين موارد محدود نمي شود :

استفاده ي شما از سايت ها و دسترسي به آنها نشان مي دهد كه اين شرايط و ضوابط را پذيرفته ايد. /p>

1. عضويت

نيازي نيست كه براي دسترسي به سايت يا استفاده از محتوا يا خدمات عضو سايت ها باشيد . با اين حال دسترسي به برخي حوزه هاي سايت ها و برخي محتواها يا خدمات نيز ممكن است فقط منوط به عضويت باشد .

براي اينكه عضو سايت شويد بايد وارد صفحه ي جداگانه ي توافقنامه ي عضويت شويد .

2. حقوق مالكيت

استفاده ي شما از اين سايت هيچگونه حق مالكيت يا بهره برداري از هر مطلب ، كد ،‌داده يا موادي را كه ممكن است در اين سايت ها به آنها دسترسي داشته باشيد يا هرگونه حقوق مالكيت معنوي كه موجب ماندگاري محتوا ، كد ، داده يا موادي كه ممكن است در اين سايت به آنها دسترسي داشته باشيد را به شما نمي دهد .

شما مي توانيد يك نسخه ي واحد از هر يك از مطالب موجود در سايت را مطابق با اين شرايط صرفا براي استفاده ي شخصي و غيرتجاري خود دانلود كنيد ، به شرطي كه حق كپي رايت و ساير اطلاعيه هاي موجود در آن محتوا را رعايت كنيد . اين امر ، در مورد محصولاتي كه به منظور فروش/صدور مجوز در سايت قرار دارند صدق نمي كند و اينگونه محصولات از اين قاعده مستثنا هستند .

اگر استفاده ي ديگري از اين سايت يا محصولات ، محتوا ، كد ، داده يا مواد موجود روي سايت داشته باشيد (غير از نکاتی كه در بالا ذكر شد و استثنا شد) ، حق كپي رايت و ساير قوانين کشور جمهوری اسلامی ایران ، ساير كشورها و همچنين قوانين دولتي قابل اجرا را نقض كرده ايد و ممكن است مسئول اين استفاده ي غيرمجاز باشيد .

3. عامل كپي رايت

ما به حقوق مالكيت معنوي ديگران احترام مي گذاريم و نياز داريم كه افرادي كه از اين سايت يا خدمات يا ويژگي هاي موجود در اين سايت استفاده مي كنند نيز همين كار را انجام دهند .

اگر فكر مي كنيد كار شما به طوري كپي شده است كه حق كپي رايت نقض گرديده است لطفا اطلاعات زير را برای ما ارسال كنيد :‌

 1. آدرس ، شماره تلفن ، و آدرس ايميل خود
 2. توضيحي در مورد اينكه فايل هايي كه حق كپي رايت آنها نقض شده در كجا قرار دارند .
 3. توضيحي در مورد اينكه كار كپي رايتي كه ادعا مي كنيد حق آن نقض شده است .
 4. بيانيه اي از طرف شما كه گواهي مي دهد اطلاعات فوق در آگهي شما دقيق است و شما مالك كپي رايت هستيد يا مجاز هستيد كه از طرف مالك به كپي رايت عمل كنيد .

4. علائم تجاري

علائم تجاري ، لوگوها ، علائم خدماتي و نام هاي تجاري (در مجموع ، علائم تجاري) كه در سايت ها يا در محتواي موجود در سايت ها نشان داده مي شوند علائم تجاري ثبت شده يا ثبت نشده ي fileforest.ir و ساير بازارها هستند .

هيچ چيزي در اين سايت ها نبايد به عنوان اعطاي صريح يا تلويحي هرگونه مجوز يا حق استفاده از هرگونه علامت تجاري موجود در سايت ها بدون اجازه ي كتبي از fileforest.ir يا شخص ثالثي باشد كه ممكن است صاحب علامت تجاري قابل كاربرد باشد .

5. تغييرات شرايط و ضوابط

fileforest.ir ممكن است گهگاه و در هر زماني بدون اطلاع شما به صلاح ديد خود اين شرايط و ضوابط را (به طور كامل يا بخشي از آن را) اصلاح كرده يا تغيير دهد .

تغييرات شرايط و ضوابط زماني تاثيرگذار خواهد بود كه توسط ما روي سايت نوشته شود .

استفاده ي مداوم شما از اين سايت ها و/يا سرويس هاي موجود در سايت ها بعد از هر تغييرات شرايط و ضوابط ، به معني پذيرش اين تغييرات توسط شما مي باشد .

6. اطلاعات كاربري

در دوره ي استفاده از سايت و/يا محتوا يا خدمات سايت ممكن است بخواهيد اطلاعات شخصي خاصي را به ما ارائه كنيد (اطلاعات كاربري) . مجموعه اطلاعات fileforest.ir و سياست هاي استفاده با توجه به محرمانگي اين اطلاعات كاربري ، در سياست حفظ حريم شخصي كاربران اين سايت ها تنظيم مي شوند .

7. لينك دهي به اين سايت

شما توافق مي كنيد كه اگر لينكي از وب سايت ديگري را در اين سايت ها قرار دهيد اين لينك بايد به نسخه ي كاملي از يك صفحه سايت با فرمت HTML لينك داده شود .

شما مجاز نيستند به طور مستقيم به هر تصويري كه روي سايت ها يا سرويس هاي ما قرار دارد لينك دهيد ، مثلا مجاز نيستيد از روشي براي لينك استفاده كنيد كه باعث شود تصويري كه ميزبانش ما هستيم روي وب سايت ديگري نمايش داده شود .

شما توافق مي كنيد كه به هر منظوري هم كه شده از تصاويري كه روي سايت هاي ما يا وب سايت ديگري ميزباني مي شوند استفاده نكرده يا آنها را دانلود نكنيد ، مثلا نمي توانيد اين تصاوير را بدون محدوديت روي وب سايت ديگري پست كنيد .

8. سايت هاي شخص ثالث

شما ممكن است بتوانيد از اين سايت ها به وب سايت هاي شخص ثالث (سايت هاي لينك شده) حركت كنيد .

شما تاييد و موافقت مي كنيد كه ما هيچ مسئوليتي در قبال اطلاعات ، محتوا ،‌محصولات ، خدمات ، تبليغات ، كد يا ساير موادي كه ممكن است توسط سايت هاي لينك شده ارائه شده باشند نداريم حتي اگر آنها متعلق به همكاران فروش ما باشند يا توسط همكاران فروش ما اجرا شده باشند .

قرار دادن هر لينكي به چنين وب سايت هايي در سايت هاي ما به معناي تاييد ، حمايت يا سفارش آن وب سايت توسط fileforest.ir نمي باشد .

9. رفع مسئوليت

قانون شيوه هاي تجارت و قوانين مشابه كشوري و دولتي در استراليا ممكن است حقوق و راه حل هاي در رابطه با ارائه ي كالاها يا خدمات به سايت هايي كه نمي توانند توسط fileforest.ir حذف ، محدود يا اصلاح شوند ، به شما اعطا كند (حقوق بدون استثنا) . fileforest.ir هيچ حقوق بدون استثنايي را رد نمي كند ولي تمام شرايط ديگر و گارانتي هاي اعمال شده توسط مشتري ، قانون يا اساسنامه را رد مي كند . به . جز مواردي كه توسط حقوق بدون استثنا ارائه شده اند :

 1. كليه محتوا و خدمات موجود در اين سايت ها ارائه مي شوند و بدون گارانتي هايي از هر نوع صريح يا ضمني مي باشند .
 2. fileforest.ir و تامين كنندگان آن صراحتا هر نوع گارانتي اي را رد مي كنند ولي به گارانتي هاي ضمني قابل فروش و مناسب براي يك هدف خاص محدود نمي شود .
 3. fileforest.ir ضمانت نمي كند كه توابع موجود در هر محتوا يا دسترسي شما به اين سايت ها بدون وقفه يا بدون خطا خواهد بود ، و ضمانت نمي كند كه هر نقصي تصحيح خواهد شد يا تضمين نمي شود كه اين سايت ها يا سروري كه محتوا را ذخيره كرده و به شما ارسال مي كند بدون ويروس يا ساير مولفه هاي مضر باشد .

تحت هيچ شرايطي (بدون هيچ محدوديتي نسبت به عمل يا قصوري در بخشي از fileforest.ir) ، fileforest.ir يا شركت هاي وابسته به آن مسئول هيچگونه خسارت غيرمستقيم ، ضمني ، ويژه و/يا مهم يا از دست دادن سود هر چيزي كه ناشي از هرگونه استفاده يا دسترسي يا عدم دسترسي به استفاده يا دسترسي به سايت ها يا محتوا مي باشد نيستند .

تا حداكثر حدي كه قانون اجازه بدهد ، مسئوليت fileforest.ir براي نقض هرگونه ضمانت تلويحي يا وضعيتي كه نمي تواند حذف شود به گزينه ي fileforest.ir محدود مي شود و به شرح زير است :

 1. در مورد خدماتي كه توسط fileforest.ir عرضه يا ارائه شده اند :
  1. عرضه ي مجدد خدمات
  2. پرداخت هزينه ي داشتن سرويس هايي كه مجددا عرضه شده اند ; و
 2. در مورد كالاهايي كه توسط ما عرضه يا ارائه شده اند :
  1. جايگزيني كالاها يا عرضه ي كالاهاي معادل ; يا
  2. پرداخت هزينه ي جايگزيني كالاها يا دستيابي به كالاهاي معادل

10. قوانين قابل اجرا

ما اين سايت ها را از دفاتر خود در استراليا مطابق با قوانين نيو ساوت ولز استراليا كنترل و راه اندازي مي كنيم . ما وانمود نمي كنيم كه مواد روي اين سايت ها مناسب هستند يا براي استفاده در ساير مكان ها در دسترس مي باشند . افرادي كه مي خواهند از ساير مكان ها به اين سايت ها دسترسي داشته باشند اين كار را با ابتكار عمل خود انجام مي دهند و مسئول انطباق با قوانين محلي هستند ، تا حدي كه قوانين محلي قابل اجرا باشند .

بازگشت به همین صفحه
ورود از طریق شبکه گسترده گوگل

بازگشت به بالا