fileforest.ir

رساله و مطالعات مجتمع تجاری,تفریحی

چکیده
موضوع تجاری با توجه به قدرت بی‌بدیل اقتصاد در عصر ما موضوعی ویژه در طراحی معماری به حساب می‌آید. در عصری که توجه به هر مسأله به میزان صرفه و بازده اقتصادی آن می‌باشد، پیداست که امکان پرداختن به نگاه‌های خاص در معماری مجموعه‌های تجاری تقویت می‌گردد. به همین دلیل انتخاب یک مجموعه برای طراحی معماری خود به خود جذاب‌تر از موضوعات دیگر می‌باشد.
از خصوصیات دنیای امروز نقش انسانی برای بهتر زیستن است و رفع نیازهای زندگی از رسالت‌های یک معمار، معماری امروز آینه تمام نمای اجتماع می‌باشد.
 این نیازهای اقتصادی عصر جدید متأثر از انقلاب‌های تکنولوژیک می‌باشد. بدیهی است پاسخ‌گویی به نیازهای ضروری و در عین حال متنوع مطاع ایجاد مرکز ابنیه خدمات گسترده به صورت متمرکز می‌باشد و دلیل انتخاب مجتمع تجاری برای این طرح نهایی می‌باشد.
تبریز سومین کلان شهر ایران به لحاظ جمعیت و وسعت، دارای ویژگی‌هایی خاص است. وجود بناهای تاریخی با قدمت فراوان که قطب اصلی آن است، زمینه جذابیت صنعت توریسم را فراهم کرده است. علاوه بر آن شهر تبریز پاسخ‌گوی نیازها و مراجعات اداری و تجاری و درمانی مردم سایر شهرها  می‌باشد. هم‌اکنون بازار و مراکز تجاری نقش مهمی در زمینه خدماتی، بازرگانی و اجتماعی به عهده دارد.
هر مجموعه تجاری که نیازهای ضروری زندگی بشر را عرضه کند خود به خود بخشی از توجیه اقتصادی دارد. برای افزایش موفقیت اقتصادی یک مجموعه باید به عواملی از قبیل شدت نیاز جامعه، وجود مجموعه‌های مشابه و مکمل سایت تا مجموعه‌های مشابه و نحوه دسترسی مخاطب به مجموعه توجه نمود. نیاز جامعه با توجه به مسایل ذکر شده مشخص گردید.


فهرست مطالب
فصل اول 10
معرفی طرح 10
تعيين اهداف طرح 10
فصل دوم 11
فصل سوم 22
نمونه موردی 22
مجتمع تجاری وتفریحی  اشراق 22
مجتمع تفریحی تجاری گلها 24
نمونه های موردی 26
Bercy 2 26
مجتمع زيست‌خاور 40
دسترسی به مجموعه 42
تجاری الماس شرق مشهد 49
مجتمع تجاری زیتون فارس 51
فصل چهارم 54
استانداردها و مباني طراحي مجتمع‌هاي تجاري 54
تعيين محل مجموعه 54
بررسي اقتصادي 54
ترافيك 55
بررسي وضعيت عبور و مرور 55
پاركينگ‌ها 55
علايم راهنمايي 56
اصول طراحي 56
عوامل بصري جذاب 56
عوامل جذب در طراحي 56
نماي بيروني 56
مباني برنامه‌ريزي فيزيكي 58
در مقياس شهر 59
الف- فضاي اجتماعي 59
ب- فضاهاي تجاري 59
در مقياس محله 59
الف- فضاي فراغتي- تفريحي 59
الف- عملكرد تجاري- تفريحي 59
تجاري شهري 60
تجاري محلي 60
ب- فضاي اجتماعي (شهري) 60
ج- سامان‌دهي فضايي عملكردها 60
برنامه‌ريزي فيزيكي فضاهاي تجاري 60
الگوهاي واحدهاي تجاري با راهرو سرپوشيده 60
الگوهاي واحدهاي تجاري به صورت خطي و يا به صورت متمركز 60
ويترين مغازه 61
استانداردهاي ريز فضاهاي تجاري 61
مغازه ها 61
طرح کلي مغازه ها 61
محل مغازه ها 61
فعاليت هاي تجاري 62
قسمت فروش ملزومات روزانه 62
فروش مواد پروتئيني 62
فروش ميوه جات و تره بار 62
قسمت فروش ملزومات غير روزانه 63
فروشگاهاي لباس 63
مغازه کفش فروشي 64
قسمت هاي خدماتي وتفريحي 64
رستوران وکافي شاپ 64
برخي نکات کلي واستاندارد هاي جلب مشتري 65
نمازخانه 69
سرويس ها 69
محوطه هاي پارکينگ بين راهي 70
پاركينگهاي خارج خيابان 70
محوطه‌هاي پارک 71
پاركينگ اتوبوس و كاميون 71
شرايط فيزيکي بارانداز 71
محل بارانداز درمرکز خريد 71
ورودي ها 72
فضاهاي ارتباطي 72
راهروها 72
بازشوها (در و پنجره) 73
راه پله 73
سطح شيب دار 74
دستگيره كمكي 74
فضاهاي بهداشتي 75
دستشوئي و آبخوري 75
تلفن عمومي 76
پاركينگ 76
علائم بين المللي 77
تدارک و آماده سازي جهت مقابله با حوادث طبيعي 77
ضوابط ايمني 78
خصوصيات خاك و توپوگرافي 78
سيل 78
حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق 78
طراحي ساختمان ها در مقابل زلزله 79
ضوابط كلي 79
ضوابط آکوستيکي 79
ويژگي هاي فضا ها 80
محوطه هاي مياني 80
سير کلاسيون داخلي 80
دسترسي مشتريان 80
تهويه مطبوع حرارت مرکزي وتعديل هوا 80
شکل پلان 81
متريالها 81
متريال سقف ها 81
کف 81
سقف 82
ديواره 82
نور وروشنايي 82
معرفی حوزه ها و ریزفضاها 83
حوزه تجاري 83
حوزه تفريحي- وقت آزاد 83
حوزه فضای سبزو اجتماعي 83
حوزه خدماتي 83
بررسي فضاهاي واحدهاي تجاري 84
ويترين مغازه 84
- دو نمونه از مقطع ويترين در شكل‌هاي زير نشان داده شده است: 84
الگوهاي ويترين‌هاي باز براي قفسه‌بندي: 84
الگوهاي استقرار واحدهاي  تجارتي و روابط بين اجزاء آن: 84
الگوهاي واحدهاي تجارتي با راهرو سرپوشيده 84
الگوهاي واحدهاي تجارتي 84
الگوهاي واحدهاي تجارتي به صورت خطي و يا به صورت متمركز 85
تعيين روابط اجزاء تشكيل دهنده انواع واحدهاي تجاري 85
واحد جواهر فروشي و ساعت فروشي و عينك فروشي و ... 85
واحدهاي فروش تره بار 85
واحدهاي لوازم‌التحرير و كتاب‌فروشي و نوشت‌افزار 85
واحدهاي فروش مواد غذايي 86
واحدهاي تجارتي 86
واحدهاي بهداشتي 86
واحدهاي پوشاك 86
واحدهاي تجارتي، طبخ و ارائه غذاي گرم 86
واحد اغذيه فروشي 86
واحد نانوايي 86
فصل پنجم 87
مبانی نظری 87
تعریف بازار- ادبیات بازار 87
واژه شناسی بازار 88
- واژه بازار از منظر لغوی 89
- واژه بازار از منظر کالبدی 89
- واژه بازار از منظر اقتصادی 89
- واژه بازار از منظر اجتماعی 90
- تعریف امروز بازار ( کالایی ـ جغرافیایی ) 90
آشنایی با مفاهیم 90
- مفهوم کیفیت در فضای تجاری 90
- رابطه بین کیفیت و کمیت 91
- مفهوم کیفیت فضایی 92
- مفهوم فرهنگ شهری 93
- بررسی اصول و معیارهای تأثیرگذار در کیفیت فضایی بازار 95
- خوانایی رعایت اصل خوانایی در نظام دسترسی بازار 95
- نظم نور در خوانایی نظام دسترسی بازار 96
- رعایت اصل خوانایی در هماهنگی نظام کالبدی با نظام عملکردی 98
- تنوع رعایت اصل تنوع در نظام دسترسی بازار 98
- رعایت اصول تنوع در هماهنگی نظام کالبدی و عملکردی بازار 98
- ممزوج نمودن فضای درون و بیرون ( ممزوج نمودن فضای درون و بیرون در هماهنگی نظام کالبدی با نظام دسترسی بازار ) 99
- امنيت 100
- آسودگي 100
- راحتي 101
پیدایش بازار 102
- روند شکل گیری فضای کالبدی بازار 103
- خصوصيات فضايي و كالبدي بازارها 104
1 )شكل بازارها 104
2 )مصالح و فن ساختمان بازار 105
- پیشینه بازارهای ایران 106
بررسی خاصه ای از پیشینه تجارت 108
- تجارت سنتی 108
- شکل های جدید تجارت 109
شناخت فضاهای تجاری گذشته ایران و جهان : 111
- مفاهیم معماری و شهرسازی بازارهای ایران 111
1 - طول بازارها و نحوه تنظیم حرکت در ایران 111
2- هندسه بازار 112
3- معماری سراها 112
4- بلندی بازار: 112
5- تنظیم نور و هوا در بازار 112
6- پوشش در بازار 112
7- شیب بازار 113
- بررسی هویت بازار در ایران 114
- نظام فضایی و کارکرد بازارهای سنتی ایران 114
1. فضاهای مرتبط با کارکرد نگهداری و انبار 115
2. فضاهای تجاری 116
الف) دکان : 116
ج) تیم : 116
هـ) راسته : 117
3. فضاهای مربوط به کارکرد مذهبی ـ فرهنگی 117
4. فضای تولیدی 117
5. فضاهای مربوط به کارکردهای خدماتی 118
6. فضاهای مربوط به کارکردهای اجتماعی و ارتباطی 119
- بررسی فضاهای تجاری گذشته در جهان 119
- اکولوژی و توزیع فضایی عناصر در بازار سنتی 121
1- عوامل مؤثر در اکولوژی بازار 122
گونه شناسی بازارها ( بررسی انواع بازار در گذشته ) 123
- گونه شناسی براساس وسعت و حوزه نفوذ : 124
الف) بازارهای بین المللی 124
ب) بازار های منطقه ای 125
ج) بازارهای شهری 125
د) بازارهای محلی 125
ه ) بازارچه های بین راهی 125
و) بازارچه ها 125
ز ) بازارهای روستایی 125
ح) بازارهای ادواری 126
- گونه شناسی اقلیمی ( مناطق گرم و خشک و سرد و کوهستانی , گرم و مرطوب , پرباران و مرطوب ) 126
1- بازارهای مناطق گرم و خشک 126
2- بازارهای مناطق سرد و کوهستانی 126
3- بازارهای مناطق گرم و مرطوب 126
4- بازارهای مناطق مرطوب و پرباران 127
- عناصر کالبدی , نظام فضایی و کارکردهای بازار سنتی ایران 127
- شناسایی عناصر کالبدی ـ فضایی 127
1- راسته 127
2- رسته 127
3- دالان 127
4- سرا یا خان 127
5- خانبار یا کالنبار 127
6- تیم و تیمچه 128
7- قیصریه یا قیصرا 128
8- دکان 128
- انواع بازار براساس ریخت شناسی 128
الف) بازارهای مناطق خشک و کم باران 128
- انواع بازار با توجه به تولیدات و نیازهای مردم 129
1- بازار فصلی 129
2- بازار روز 129
3- بازار زیارتی 130
4- بازار صحرایی 130
5- بازارهای خودرو 130
شناخت انواع مراکز تجاری 130
- تولد مراکز قدرتمند تجاری (Power center) 130
- ایجاد خرده فروشی در جوار بزرگراه ها 131
- تسهیلات تجاری 132
- مرکز خرید همسایگی 132
- مراکز خرید جامع 132
- مراکز خرید از تولید به مصرف و حراجی ها 132
- مراکز خرید منطقه ای 132
- فضاهای تجاری سنتی ناحیه ای با فرم مرکزی و یا در کنار خیابان های اصلی 133
- تجمع فروشگاه های همگون 133
- بازارهای موقتی 133
- مراکز خرید خاص ( که بسیاری از خصوصیات بازارهای موقتی را با خود به همراه می آورند ) 134
- مراکز LIFE STYLE 134
شناخت مراکز خرید معاصر در ایران 134
- مراکز تجاری در جوار خیابان ها 134
- پاساژها 135
- مجموعه های تجاری 135
- فروشگاه های بزرگ 135
- فروشگاه های زنجیره ای 136
- مراکز تجاری محله ای 136
عصر پسابازار 136
- کلیات 136
مزایای ایجاد شهرهای الکترونیکی در زمینه اقتصادی 138
- طلوع عصر پسا بازار 138
- شهر الکترونیک 138
مقدمه ای بر اوقات فراغت: 138
مفهوم اوقات فراغت وارزيابي آن 139
تفريح و اوقات فراغت بعنوان يك مسئله اجتماعي كنوني 140
نگرشي بر اصول معماري ايران 141
ضرورت پرداختن به فرهنگ : 146
فرهنگ و فراغت 147
تعریف فراغت و بازی: 147
سیرتحول کاربری گذران اوقات فراغت: 148
معماري اوقات فراغت 148
استراحت وتجديد قوا 148
تفريح وبازي 148
منابع : 149
 
تعداد صفحات : 149
بازگشت به همین صفحه
ورود از طریق شبکه گسترده گوگل

بازگشت به بالا